شماره تماس  :

09021581982

09131983202

دسته: مقاومت 0.5 وات