ذره بینی کوچک قابل حمل در جیب دارای LED جهت کار درشب با قطر 25 میلی متر و زوم 40 برابر