شماره تماس  :

09021581982

09131983202

برچسب: مقاومت 1/2 وات