کالای فیزیکی

پروگرامر EEPROM پورت USB مدل EZP2020

پروگرامر EEPROM پورت USB مدل EZP2020
پروگرامر EEPROM پورت USB مدل EZP2020
پروگرامر EEPROM پورت USB مدل EZP2020

پروگرامر EEPROM پورت USB مدل EZP2020

ناموجود
اضافه به سبد خرید

Production Description:

Software and firmware update.
Surpport 25 FLASH, 24 EEPROM, 25 EEPROM, 93 EEPROM,etc.
Small shape. small size and weight light and low power loss.
Working with Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7(32bit).
USB 2.0 interface, the speed is 12Mbps.
The speed of reading and writing is very fast.
Auto select power votage.
Auto detect chip modles.
Auto off-line chip copy.
Read and Write the bios chips of DVD,TV,PC,harddisk,etc.

معرفی

حافظه های EEPROM موجود در بازار دارای تنوع بسیار زیادی بوده و هر کدام نیز با پروتکل خاص خود قابل برنامه ریزی می باشند. همین تنوع بسیار زیاد و انواع روش های برنامه ریزی این تراشه ها، باعث بوجود آمدن انواع پروگرامرها شده و برای کاربری که می خواهد از چند خانواده مختلف از EEPROM ها استفاده نماید، داشتن چندین پروگرامر می تواند باعث بوجود آمدن مشکلات زیادی از قبیل هزینه بالای هر پروگرامر و اتلاف وقت زیاد شود.
تمامی این مشکلات توسط پروگرامر EEPROM حل گشته و شما می توانید توسط یک پروگرامر تمامی EEPROM های موجود در بازار را پروگرام نموده و در کمترین زمان ممکن نحوه پروگرام نمودن را از یک خانواده به یک خانواده EEPROM دیگر تغییر دهید.
این پروگرامر علاوه بر پرگرام نمودن انواع EEPROM های موجود در بازار قابلیت پروگرام نمودن انواع میکروکنترلر و تراشه های خاص را داشته که توجه شما را به لیست تراشه های قابل برنامه ریزی توسط این پروگرامر در پایان توضیحات جلب می نمایم.
وجود سوکت های مختلف بر روی برد، شما را از بسیاری بردهای مبدل جهت تراشه های مختلف بی نیاز نموده و توسط برنامه بسیار ساده این پروگرامر می توانید در کمترین زمان ممکن انواع تراشه ها را پروگرام نمایید.

توجه : سی دی روی این پک نیست

لینک دانلود نرم افزار : https://www.alisaler.com/ezp2019-programmer-software-download/

Specification

USB 2.0 interface, speed up to 12 MBPS.
Read and write speed is super fast, read EN25T80 as long as three seconds, write EN25T80 only in 9 seconds, the fastest is currently on the market the BIOS chip programmer.
The automatic identification of chip.
Automatically detect whether chip.
Automatic selection chip power supply voltage.
Automatic offline copy.
Support the PC software and programming device firmware upgrade.
To fully support 25 FLASH block, block 24 EEPROM, 25 EEPROM memory chips, block 93 EEPROM, etc.
Appearance is compact, easy to carry, and ordinary card about the size.
Package Contents:
1* programmer host
1* high speed shielded USB communication cable
1* disc
Only the above package content, other products are not included.
Note: Light shooting and different displays may cause the color of the item in the picture a little different from the real thing. The measurement allowed error is +/- 1-3cm.

For Now support All 24,25,93 Series IC

********************25  SPI  FLASH*******************************************************************

AMIC:  A25L05PU, A25L05PT,A25L10PT,A25L05PU,A25L20PT,A25L512, A25L010, 

       A25L10P, A25L020, A25L20P, A25L040, A25L40P, A25L080, A25L80P, A25L016, A25L16P, A25L032,A25LQ32A

ATMEL: AT25F512, AT25F512A, AT25F512B, AT25F1024, AT25F1024A, AT25FS010, 

       AT25DF021, AT25F2048, AT25DF041A, AT25F4096, AT25FS040, AT26F004, AT26DF081A, 

       AT25DF161, AT26DF161, AT26DF161A, AT25DF321, AT25DF321A, AT26DF321

EON:   EN25F05, EN25LF05, EN25P05, EN25D10, EN25F10, EN25LF10, EN25P10, EN25D20, EN25B05,EN25B05T,

       EN25F20, EN25LF20, EN25D40, EN25F40, EN25LF40, EN25D80, EN25F80, EN25Q80, EN25T80,EN25T80, 

       EN25B16, EN25B16T, EN25D16, EN25F16, EN25Q16, EN25T16, EN25B32, EN25B32T, EN25F32,EN25QH16, 

       EN25P32, EN25Q32, EN25B64, EN25B64T, EN25F64, EN25P64, EN25Q64, EN25F128, EN25Q128

ES:    ES25P80, ES25P16, 

ESMT:  F25L004A, F25L04UA, F25L008A, F25L08PA, F25L016A, F25L16PA, F25L32PA, F25L32QA,F25L32QA

MXIC:  MX25L512, MX25V512, MX25L1005, MX25L2005, MX25L4005A, MX25V4005, MX25L8005, 

       MX25V8005, MX25L1605D, MX25L1635D, MX25L3205D, MX25L3225D, MX25L3235D, MX25L3237D, MX25L6405D, MX25L12805D

       KH25L4006E,KH25L8006E, KH25L80036, KH25L1606E, MX25V1005,  MX25U4035, MX25V4035,MX25V8035,MX25U8935,

       MX25L8006E,MX25L1606E,MX25L1635D, MX25L1633E,MX25L1635D,  MX25L1608D, MX25L1608E, MX25U1635E,MX25L3225D

       MX25L3237D,MX25L3236D,MX25L3206E, MX25L3235D,MX25U3235F, MX25U3235E, MX25L3208D,MX25L3208E,MX25L6455E,

       MX25L6465E,MX25L6408D,MX25L6408E,MX25L6406E,MX25L6445E,MX25L6436E,MX25L12835E,MX25L12835F,MX25U12835F,

       MX25L12845E,MX25L12836E,MX25L12865E,MX25L12855E,MX25L25635E,MX25L25635F,MX25L25639F,MX25L25735E,

       MX25U25635F,MX25L25735F,MX66U51235F,MX66L51235F

NEXFLASH: NX25P10, NX25P20, NX25P40, NX25P80, NX25P16, NX25P32

PMC:   PM25LV512A, PM25LV010A, PM25LV020, PM25LV040, PM25LV080B

SAIFUN: SA25F005, SA25F010, SA25F020, SA25F040, SA25F080, SA25F160, SA25F320

SPANSION: S25FL001,S25FL002,S25FL004A, S25FL008A, S25FL016A, S25FL032A, S25FL064A,S25FL0128

SST:   SST25VF512, SST25VF512A, SST25VF010, SST25VF010A, 

       SST25VF020, SST25VF020A, SST25VF040, SST25VF040A, SST25VF040B, SST25VF080B, 

       SST25VF016B, SST25VF032B, SST25VF064C

GIGADEVICE: GD25Q512,GD25Q10,GD25Q20B,GD25Q21B,GD25Q40B,GD25Q41B,GD25LQ40,GD25F40,GD25F80,

       GD25Q80,GD25Q16,GD25Q32B,GD25Q64,GD25Q128,GD25Q256,GD25Q256MC    

ST:    M25P05A, M25P10A, M25PE10, M25P20, M25PE20, M25P40, M25PE40, M25P80, 

       M25PE80, M25PX80, M25P16, M25PE16, M25PX16, M25P32, M25PX32, M25P64, M25PX64, M25P128

WINBOND: W25P10, W25X10, W25X10A, W25X10AL, W25X10L, W25P20, W25X20, 

       W25X20A, W25X20AL, W25X20L, W25P40, W25X40, W25X40A, W25X40AL, W25X40L,

       W25P80, W25X80, W25X80A, W25X80AL, W25X80L, W25P16, W25X16, W25P32, W25X32, W25X64

      W25Q40,W25Q80,W25Q16,W25Q32,W25Q64,W25Q128,W25Q64FV,W25Q64FW,W25Q256

********************24  EEPROM*******************************************************************

ATMEL: AT24C01, AT24C01A, AT24C01B, AT24C02, AT24C02A, AT24C02B, AT24C04, AT24C04A, 

       AT24C04B, AT24C08, AT24C08A, AT24C08B, AT24C16, AT24C16A, AT24C16B, AT24C32, AT24C32A, 

       AT24C32B, AT24C64, AT24C64A, AT24C64B, AT24C128, AT24C128A, AT24C128B, AT24C256, AT24C256A,

       AT24C256B, AT24C512, AT24C512A, AT24C512B, AT24C1024, AT24C1024A, AT24C1024B

********************93  EEPROM*******************************************************************

ATMEL: AT93C46(16bit), AT93C46(16bit)-SOP8, AT93C46(8bit), AT93C46(8bit)-SOP8,

       AT93C46A, AT93C56(16bit), AT93C56(16bit)-SOP8, AT93C56(8bit), AT93C56(8bit)-SOP8,

       AT93C57(16bit), AT93C57(16bit)-SOP8, AT93C57(8bit), AT93C57(8bit)-SOP8, AT93C66(16bit),

       AT93C66(16bit)-SOP8, AT93C66(8bit), AT93C66(8bit)-SOP8, AT93C86(16bit), AT93C86(16bit)-SOP8,

       AT93C86(8bit), AT93C86(8bit)-SOP8