اطلاعیه : کلیه موجودی انبار وقیمتهای اجناس فروشگاه تا این تاریخ بروز می باشد.

پست رایگان با خرید بیش از یک میلیون تومان
asantecno
سبد خرید

اطلاعیه : کلیه موجودی انبار وقیمتهای اجناس فروشگاه تا این تاریخ بروز می باشد.

پروگرامر Ch341 مخصوص آی سی های اییپیرام و فلش 8 و 16 پایه

پروگرامر ارزان و کاربردی
قیمت : 

138.000 تومان

 

موجودی :

1 عدد در انبار

توضیحات :

محصولات مرتبط :

توضیحات

  • پروگرامر همه منظوره با پورت USB
  • پشتبانی از:
  • حافظه های فلش SPI
  • شناسایی خودکار تراشه
  • پشتبانی از ولتاژ های 3.3 و 5 ولت
  • پشتیبانی از حافظه های با حداکثر ظرفیت 500M
این پروگرامر USB مناسب پروگرام کردن آی سی های فلش BIOS مادربرد ها می باشد و قابلیت خواندن و نوشتن سری های مختلف آی سی های فلش از جمله سری 25 آی سی های فلش SPI و سری 24 و 26 آی سی های EEPROM با رابط I2C را دارد.
Product Details:
USB Programmer
Support 24EEPROM and 25 SPI flash 8pin/16pin chip
USB to TTL port, can getroot online
With CH341A chip
Recognize 25 series chip automatically
And support download STC series procedure of singlechip
With 24/25 status indicator lamp
SPI pin to support expanding the utility
Color is shown as pictures
PLS NOTE that due to lighting effects, monitor s brightness/ contrass settings ect, there could be some slight differences in the color tone of the pictures and the actual item!
SUPPORTED CHIPS:
Note: ESMT SST Series 25 can only be read and not written to due to CH341A characteristics.
25\26SERIES DEVICE SUPPORT LIST:
AMIC
A25L512 A25L05P A25L10P A25L010 A25L020
A25L20P A25L40P A25L040 A25L080 A25L80P
A25L016 A25L16P A25L032
ATMEL
AT25F512 AT25F512B AT25F512A AT25FS010 AT25F1024
AT25F1024A AT25F2048 AT25DF021 AT25F4096 AT25FS040
AT25DF041A AT26F004 AT26DF081A AT25DF161 AT26DF161
AT26DF161A AT25DF321A AT26DF321 AT25DF321 AT25DF641
COMMON
25X005 25X05 25X10 25X20 25X40
25X80 25X16 25X32 25X64 25X128
25X256 25X512 25X1024 25X2048
EON
EN25F05 EN25P05 EN25LF05 EN25F10 EN25LF10
EN25D10 EN25P10 EN25F20 EN25D20 EN25LF20
EN25F40 EN25D40 EN25LF40 EN25Q80 EN25D80
EN25F80 EN25P80 EN25T80 EN25B16T EN25T16
EN25B16 EN25D16 EN25F16 EN25Q16 EN25P32
EN25Q32 EN25F32 EN25B32 EN25B32T EN25Q64
EN25B64 EN25F64 EN25B64T EN25F128 EN25Q128
ES
ES25P10 ES25P20 ES25M40A ES25M40 ES25P40
ES25M80 ES25M80A ES25P80 ES25M16 ES25M16A
ES25P16 ES25P32
ESMT
F25L04UA F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A
F25L16PA F25L32QA F25L32PA
GIGADEVICE
GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25F40 GD25D40
GD25Q80 GD25D80 GD25T80 GD25F80 GD25Q16
GD25Q32 GD25Q64 GD25Q128
KH
KH25L8036D
MXIC
MX25V512 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L8035
MX25L4005A MX25V4035 MX25V4005 MX25V8005 MX25L8005
MX25L1635D MX25L1605D MX25L1608D MX25L3235D MX25L3208D
MX25L3237D MX25L3225D MX25L3205D MX25L3206E MX25L6405D
MX25L6455E MX25L6408D MX25L6406E MX25L6445E MX25L12805D
MX25L12845E
NEXFLASH
NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16
NX25P32
NSHINE
MS25X05 MS25X10 NS25X20 NS25X40 MS25X80
MS25X16 MS25X32 MS25X64 MS25X128
PMC
PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B
PM25LV016B
SAIFUN
SA25F005 SA25F010 SA25F020 SA25F040 SA25F080
SA25F160 SA25F320
SPANSION
S25FL004A S25FL040A S25FL008A S25FL160 S25FL016A
S25FL032A S25FL064A S25FL128P S25FL129P S25FL128A
SST
SST25VF512A SST25VF512 SST25VF010 SST25VF010A SST25VF020A
SST25VF020 SST25VF040B SST25VF040A SST25VF040 SST25VF080B
SST25VF016B SST25VF032B SST25VF064C
ST
M25P05A M25PE10 M25P10A M25P20 M25PE20
M25PE40 M25P40 M25PE80 M25P80 M25PX80
M25PX16 M25P16 M25PE16 M25P32 M25PE32
M25PX32 M25PX64 M25P64 M25PE64 M25P128
WINBOND
W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A
W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L
W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40
W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80
W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV
W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32
W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV
24SERIES DEVICE SUPPORT LIST
ATMEL
AT24C01B AT24C01 AT24C01A AT24C02 AT24C02A
AT24C02B AT24C04B AT24C04 AT24C04A AT24C08A
AT24C08B AT24C08 AT24C16 AT24C16A AT24C16B
AT24C32B AT24C32A AT24C32 AT24C64 AT24C64A
AT24C64B AT24C128 AT24C128A AT24C128B AT24C256B
AT24C256 AT24C256A AT24C512B AT24C512A AT24C512
AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B
CATALYST
CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04
CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16
CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128
CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512
CAT24C1024 CAT24WC1024
COMMON
24C01 3V 24C01 5V 24C02 3V 24C02 5V 24C04 5V
24C04 3V 24C08 3V 24C08 5V 24C16 5V 24C16 3V
24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V 24C64 3V 24C128 5V
24C128 3V 24C256 5V 24C256 3V 24C512 5V 24C512 3V
24C1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V 24C2048 3V 24C4096 5V
24C4096 3V
FAIRCHILD
FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L
FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L
FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM
HOLTEK
HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC02 HT24C04
HT24LC04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16
HT24LC32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128
HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C512
HT24C1024 HT24LC1024
ISSI
IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16
IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512
IS24C1024
25/26 CH341A ESMT SST?25
AMIC
A25L512 A25L05P A25L10P A25L010 A25L020
A25L20P A25L40P A25L040 A25L080 A25L80P
A25L016 A25L16P A25L032
ATMEL
AT25F512 AT25F512B AT25F512A AT25FS010 AT25F1024
AT25F1024A AT25F2048 AT25DF021 AT25F4096 AT25FS040
AT25DF041A AT26F004 AT26DF081A AT25DF161 AT26DF161
AT26DF161A AT25DF321A AT26DF321 AT25DF321 AT25DF641
COMMON
25X005 25X05 25X10 25X20 25X40
25X80 25X16 25X32 25X64 25X128
25X256 25X512 25X1024 25X2048.
EON
EN25F05 EN25P05 EN25LF05 EN25F10 EN25LF10
EN25D10 EN25P10 EN25F20 EN25D20 EN25LF20
EN25F40 EN25D40 EN25LF40 EN25Q80 EN25D80
EN25F80 EN25P80 EN25T80 EN25B16T EN25T16
EN25B16 EN25D16 EN25F16 EN25Q16 EN25P32
EN25Q32 EN25F32 EN25B32 EN25B32T EN25Q64
EN25B64 EN25F64 EN25B64T EN25F128 EN25Q128
ES
ES25P10 ES25P20 ES25M40A ES25M40 ES25P40
ES25M80 ES25M80A ES25P80 ES25M16 ES25M16A
ES25P16 ES25P32
ESMT
F25L04UA F25L004A F25L08PA F25L008A F25L016A
F25L16PA F25L32QA F25L32PA
GIGADEVICE
GD25Q512 GD25Q10 GD25Q20 GD25F40 GD25D40
GD25Q80 GD25D80 GD25T80 GD25F80 GD25Q16
GD25Q32 GD25Q64 GD25Q128
KH
KH25L8036D
MXIC
MX25V512 MX25L512 MX25L1005 MX25L2005 MX25L8035
MX25L4005A MX25V4035 MX25V4005 MX25V8005 MX25L8005
MX25L1635D MX25L1605D MX25L1608D MX25L3235D MX25L3208D
MX25L3237D MX25L3225D MX25L3205D MX25L3206E MX25L6405D
MX25L6455E MX25L6408D MX25L6406E MX25L6445E MX25L12805D
MX25L12845E
NEXFLASH
NX25P10 NX25P20 NX25P40 NX25P80 NX25P16
NX25P32
NSHINE
MS25X05 MS25X10 NS25X20 NS25X40 MS25X80
MS25X16 MS25X32 MS25X64 MS25X128
PMC
PM25LV512A PM25LV010A PM25LV020 PM25LV040 PM25LV080B
PM25LV016B
SAIFUN
SA25F005 SA25F010 SA25F020 SA25F040 SA25F080
SA25F160 SA25F320
SPANSION
S25FL004A S25FL040A S25FL008A S25FL160 S25FL016A
S25FL032A S25FL064A S25FL128P S25FL129P S25FL128A
SST
SST25VF512A SST25VF512 SST25VF010 SST25VF010A SST25VF020A
SST25VF020 SST25VF040B SST25VF040A SST25VF040 SST25VF080B
SST25VF016B SST25VF032B SST25VF064C
ST
M25P05A M25PE10 M25P10A M25P20 M25PE20
M25PE40 M25P40 M25PE80 M25P80 M25PX80
M25PX16 M25P16 M25PE16 M25P32 M25PE32
M25PX32 M25PX64 M25P64 M25PE64 M25P128
WINBOND
W25X10 W25X10L W25P10 W25X10AL W25X10A
W25P20 W25X20AL W25X20A W25X20 W25X20L
W25X40A W25P40 W25Q40BV W25X40L W25X40
W25X40AL W25Q80BV W25Q80V W25X80 W25P80
W25X80A W25X80L W25X80AL W25P16 W25Q16BV
W25Q16V W25X16 W25Q32BV W25Q32V W25X32
W25P32 W25Q64BV W25X64 W25Q128BV
24 SERIAL:
ATMEL
AT24C01B AT24C01 AT24C01A AT24C02 AT24C02A
AT24C02B AT24C04B AT24C04 AT24C04A AT24C08A
AT24C08B AT24C08 AT24C16 AT24C16A AT24C16B
AT24C32B AT24C32A AT24C32 AT24C64 AT24C64A
AT24C64B AT24C128 AT24C128A AT24C128B AT24C256B
AT24C256 AT24C256A AT24C512B AT24C512A AT24C512
AT24C1024 AT24C1024A AT24C1024B
CATALYST
CAT24C01 CAT24WC01 CAT24WC02 CAT24C02 CAT24C04
CAT24WC04 CAT24WC08 CAT24C08 CAT24WC16 CAT24C16
CAT24WC32 CAT24C32 CAT24WC64 CAT24C64 CAT24WC128
CAT24C128 CAT24WC256 CAT24C256 CAT24C512 CAT24WC512
CAT24C1024 CAT24WC1024
COMMON
24C01 3V 24C01 5V 24C02 3V 24C02 5V 24C04 5V
24C04 3V 24C08 3V 24C08 5V 24C16 5V 24C16 3V
24C32 5V 24C32 3V 24C64 5V 24C64 3V 24C128 5V
24C128 3V 24C256 5V 24C256 3V 24C512 5V 24C512 3V
24C1024 3V 24C1024 5V 24C2048 5V 24C2048 3V 24C4096 5V
24C4096 3V
FAIRCHILD
FM24C01L FM24C02L FM24C03L FM24C04L FM24C05L
FM24C08L FM24C09L FM24C17L FM24C16L FM24C32L
FM24C64L FM24C128L FM24C256L FM24C512L FM
HOLTEK
HT24C01 HT24LC01 HT24C02 HT24LC02 HT24C04
HT24LC04 HT24C08 HT24LC08 HT24C16 HT24LC16
HT24LC32 HT24C32 HT24LC64 HT24C64 HT24C128
HT24LC128 HT24C256 HT24LC256 HT24LC512 HT24C512
HT24C1024 HT24LC1024
ISSI
IS24C01 IS24C02 IS24C04 IS24C08 IS24C16
IS24C32 IS24C64 IS24C128 IS24C256 IS24C512
IS24C1024
MICROCHIP
MIC24LC014 MIC24AA01 MIC24AA014 MIC24LC01B MIC24LC02B
MIC24AA02 MIC24C02C MIC24AA025 MIC24AA04 MIC24LC04B
MIC24LC024 MIC24AA024 MIC24LC025 MIC24LC08B MIC24AA08
MIC24LC16B MIC24AA16 MIC24LC32 MIC24AA32 MIC24LC64
MIC24FC64 MIC24AA64 MIC24FC128 MIC24AA128 MIC24LC128
MIC24AA256 MIC24LC256 MIC24FC256 MIC24AA512 MIC24LC512
MIC24FC512 MIC24AA1024
NSC
NSC24C02L NSC24C02 NSC24C64
RAMTRON
FM24CL04 FM24C04A FM24CL16 FM24C16A FM24CL64
FM24C64 FM24C256 FM24CL256 FM24C512
ROHM
BR24L01 BR24C01 BR24L02 BR24C02 BR24L04
BR24C04 BR24L08 BR24C08 BR24L16 BR24C16
BR24L32 BR24C32 BR24C64 BR24L64
ST
ST24C01 ST24C02 ST24C04 ST24C08 ST24C16
ST24C32 ST24C64
XICOR
X24C01 X24C02 X24C04 X24C08 X24C16
لینک دریافت نرم افزار :
دانلود

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پروگرامر Ch341 مخصوص آی سی های اییپیرام و فلش 8 و 16 پایه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه :